KDO JSEM

Celý život žiji v Kladně, kde se svou milovanou ženou Helenou vychováváme dva kluky Františka (12) a Matyáše (9).

Jsou pro mě tím nejdůležitějším na světě.

Ekonomické vzdělání jsem získal na České zemědělské univerzitě, a než jsem se v roce 2017 stal poslancem, tak jsem působil jako soukromý konzultant, ředitel SBF Kladno, náměstek kladenského primátora a náměstek ministra životního prostředí. Mluvím anglicky a italsky. Miluji Hvězdné války a fantasy, historii, Itálii a vše s ní spojené a práci na naší zahradě. Nejkrásnější pohled na svět je z cyklistického sedla na výletě s rodinou a nejvíc si vyčistím hlavu v lesích okolo Kladna při běhání.

Chci, abychom mohli svobodně dýchat a normálně žít. Pokud to vidíte stejně, přijďte nás podpořit u voleb a dejte nám svůj hlas.

Vojtěch Munzar s rodinou

KDO JSEM

Celý život žiji v Kladně, kde se svou milovanou ženou Helenou vychováváme dva kluky Františka (12) a Matyáše (9).

Jsou pro mě tím nejdůležitějším na světě.

Ekonomické vzdělání jsem získal na České zemědělské univerzitě, a než jsem se v roce 2017 stal poslancem, tak jsem působil jako soukromý konzultant, ředitel SBF Kladno, náměstek kladenského primátora a náměstek ministra životního prostředí. Mluvím anglicky a italsky. Miluji Hvězdné války a fantasy, historii, Itálii a vše s ní spojené a práci na naší zahradě. Nejkrásnější pohled na svět je z cyklistického sedla na výletě s rodinou a nejvíc si vyčistím hlavu v lesích okolo Kladna při běhání.

Chci, abychom mohli svobodně dýchat a normálně žít. Pokud to vidíte stejně, přijďte nás podpořit u voleb a dejte nám svůj hlas.

Vojtěch Munzar s rodinou

CO PROSAZUJI

Chci zemi, ve které lidé vlastní své domovy

Vždy jsem hájil a budu i nadále hájit to, aby vlastní bydlení bylo dostupné pro co nejvíce lidí. Je potřeba reagovat na rostoucí ceny bytů.

Proto budu prosazovat:

Snížení DPH z prodeje nemovitosti z 15 % na 10 %.

Revizi stavebních předpisů a norem – snížení ceny výstavby.

Dostupnost hypoték pro mladé rodiny.

Doprava je motorem ekonomiky

Infrastruktura je základem pro silnou a zdravou ekonomiku a prosperitu. Příprava staveb nesmí být jen do šuplíku.

Proto budu prosazovat:

Dostavbu Pražského okruhu a dálnice D3, D4 a D6.

Zahájení modernizace železničního spojení Kladno – Praha s napojením na letiště z Kladna.

Vyvedení tranzitní dopravy mimo města podporou výstavby obchvatů, např. výstavbu obchvatu Kladna (propojení D6 a D7).

Rozvoj cyklostezek.

Aby podnikatelé jen nelapali po dechu

Dobrá ekonomika a životní úroveň se nezajistí regulacemi, vysokými daněmi, přerozdělováním a dotacemi pro vybrané. Z byrokracie ještě žádný stát nezbohatl.

Proto budu prosazovat:

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč.

Zjednodušení přihlášení k dobrovolnému plátcovství DPH.

Stát má být pro firmy a živnostníky partnerem, nikoliv drábem. Státní úřady mají upozorňovat na termíny, pomáhat odstraňovat chyby, a ne hned trestat.

Přehledné a nízké daně pro všechny.

Chci volně dýchat ve svobodné zemi

Svoboda buď je, nebo není. Demokracie, svoboda slova, ochrana soukromého vlastnictví, lidská práva – tyto hodnoty budu vždy hájit. Nemusím souhlasit s tím, co říkáte, ale budu vždy hájit vaše právo to říkat.

Proto budu prosazovat:

Ochranu svobody slova na sociálních sítích.

Ochranu vašeho soukromí.

Ochranu vašeho majetku. Stát nesmí lidi trestat za to, že se chtějí mít lépe.

Sebevědomou zahraniční politiku.

CO PROSAZUJI

Chci zemi, ve které lidé vlastní své domovy

Vždy jsem hájil a budu i nadále hájit to, aby vlastní bydlení bylo dostupné pro co nejvíce lidí. Je potřeba reagovat na rostoucí ceny bytů.

Proto budu prosazovat:

Snížení DPH z prodeje nemovitosti z 15 % na 10 %.

Revizi stavebních předpisů a norem – snížení ceny výstavby.

Dostupnost hypoték pro mladé rodiny.

Doprava je motorem ekonomiky

Infrastruktura je základem pro silnou a zdravou ekonomiku a prosperitu. Příprava staveb nesmí být jen do šuplíku.

Proto budu prosazovat:

Dostavbu Pražského okruhu a dálnice D3, D4 a D6.

Zahájení modernizace železničního spojení Kladno – Praha s napojením na letiště z Kladna.

Vyvedení tranzitní dopravy mimo města podporou výstavby obchvatů, např. výstavbu obchvatu Kladna (propojení D6 a D7).

Rozvoj cyklostezek.

Aby podnikatelé jen nelapali po dechu

Dobrá ekonomika a životní úroveň se nezajistí regulacemi, vysokými daněmi, přerozdělováním a dotacemi pro vybrané. Z byrokracie ještě žádný stát nezbohatl.

Proto budu prosazovat:

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč.

Zjednodušení přihlášení k dobrovolnému plátcovství DPH.

Stát má být pro firmy a živnostníky partnerem, nikoliv drábem. Státní úřady mají upozorňovat na termíny, pomáhat odstraňovat chyby, a ne hned trestat.

Přehledné a nízké daně pro všechny.

Chci volně dýchat ve svobodné zemi

Svoboda buď je, nebo není. Demokracie, svoboda slova, ochrana soukromého vlastnictví, lidská práva – tyto hodnoty budu vždy hájit. Nemusím souhlasit s tím, co říkáte, ale budu vždy hájit vaše právo to říkat.

Proto budu prosazovat:

Ochranu svobody slova na sociálních sítích.

Ochranu vašeho soukromí.

Ochranu vašeho majetku. Stát nesmí lidi trestat za to, že se chtějí mít lépe.

Sebevědomou zahraniční politiku.

CO SE MI POVEDLO PROSADIT A NA
ČEM JSEM SE PODÍLEL:

CO SE MI POVEDLO PROSADIT A NA
ČEM JSEM SE PODÍLEL:

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a zachování daňových odpočtů úroků z hypoték.
Mladé rodiny díky tomu ušetří statisíce při koupi bydlení.

Zvýšení daňového výdajového paušálu pro živnostníky na 2 mil. Kč.
Živnostníci ušetří a méně papírují.

Snížení DPH na teplo z 15 % na 10 %.
Zmírnil se růst ceny pro lidi využívající centrální vytápění.

Zachování přírodního rázu Berounky.
Na Berounce stát nebude utrácet vaše peníze za zbytečné studie. Berounka zůstane pro vodáky a turisty.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a zachování daňových odpočtů úroků z hypoték.
Mladé rodiny díky tomu ušetří statisíce při koupi bydlení.

Zvýšení daňového výdajového paušálu pro živnostníky na 2 mil. Kč.
Živnostníci ušetří a méně papírují.

Snížení DPH na teplo z 15 % na 10 %.
Zmírnil se růst ceny pro lidi využívající centrální vytápění.

Zachování přírodního rázu Berounky.
Na Berounce stát nebude utrácet vaše peníze za zbytečné studie. Berounka zůstane pro vodáky a turisty.

facebook

Sněmovna podpořila udělení Řádu Bílého lva sokolovi Janu Čapkovi, který za I. světové války v Itálii založil Československý dobrovolnický sbor. Padl v den svých 42. narozenin v bojích na Piavě. Návrh teď poputuje k rozhodnutí prezidenta Pavla.A může do být do třetice všeho dobrého. Předchozí mé dva návrhy na udělení tohoto nejvyššího vojenského státního vyznamenání Jaroslavu Selnerovi i Josefu Koukalovi.S iniciativou ocenění Jana Čapka přišla starostka obce Doubrava, s kolegy jsme se připojili k tomuto občanskému návrhu. A jaký je jeho příběh?Jan Čapek se narodil 17. června 1876 v Michli. Na počátku 20. století se Jan Čapek jako náčelník moravsko-slezské župy sokolské výraznou měrou podílel na rozvoji českého národního hnutí v národnostně smíšených okresech severní Moravy a Rakouského Slezska. Po vypuknutí první světové války se mezi prvními (listopad 1914) prostřednictvím tajného emisara České družiny setkává s myšlenkou protirakouského odboje české emigrace v Rusku. Navzdory své hornické profesi byl díky tomuto kontaktu a exponovanému postavení v českém národním životě jako „politicky podezřelý“ odeslán na frontu do Itálie, kde byl během podzimních bojů r. 1915 raněn a zajat.V zajateckých táborech v Itálii započal pionýrskou práci organizování prvních revolučně smýšlejících Čechů a Slováků. Tato jeho činnost vykrystalizovala v lednu 1917 v založení Československého dobrovolnického sboru (dále ČDS), který sdružoval dobrovolníky ze šehočeskoslovenského státu. Po celou dobu fungování sboru, jehož činnost byla ukončena až se vznikem československé legie v Itálii v dubnu 1918, stál Jan Čapek v jeho čele. Měl hlavní podíl na formování jeho podoby opřené o sokolské základy a těšil se u dobrovolníků nadobyčejnému uznání, které přesahovalo samotnou existenci ČDS.Společně s politickým úsilím Československé národní rady a její odbočky v Římě pak Čapkem vedené dobrovolnické hnutí sehrálo klíčovou úlohu v jednáních o zformování československé legie na italské půdě. Realizaci takovéhoto záměru samozřejmě podmiňovala, jako v případě ostatních částí legií, také vojenská a mezinárodně-politická situace. Konečně v době povolení vzniku čs. jednotek italskou vládou již dobrovolnické hnutí čítalo na tisíce členů, kteří následně utvořili jádro budoucí legie.V ostrém kontrastu ke svému postavení a zásluhám v rámci dobrovolnického hnutí pak Jan Čapek odchází na frontu jako prostý střelec (vojín) a po boku svých druhů umírá 17. června 1918 – v den svých 42. narozenin – v boji u Fossalta di Piave. V zápase o československou samostatnost se tak Čapek stal uznávaným vůdcem tisíců dobrovolníků, ale zároveň neváhal bojovat na nejohroženějších místech fronty jako řadový legionář, a třeba i obětovat svůj život. Díky výše řečenému se stal archetypálním prvorepublikovým hrdinou, jehož odkaz pevně zakořenil v kolektivní paměti legionářů, sokolů, ale také československé armády (kupř. 34. střelecký pluk „Střelce Jana Čapka“). Jan Čapek byl a podnes je nejznámějším a nejuznávanějším zástupcem čs. legie v Itálii. ... Zobrazit víceZobrazit méně
Den Italské republiky 🇮🇹Festa della Repubblica Italiana 🇮🇹Každý rok 2. června Itálie slaví vznik republiky, kterou si Italové odhlasovali v referendu v roce 1946, ač původně sjednocená Itálie vznikla jako monarchie. A u nás každý rok Italové slaví svůj den v Italském kulturním institutu. Na fotce s 🇮🇹 velvyslancem Maurem Marsilim, který dělá své zemi čest a velmi usilovně pracuje na vztazích našich zemi. #italie #italia #festadellarepublica #amicizia ... Zobrazit víceZobrazit méně
Jsem zastáncem tradičního pojetí manželství jako svazku muže a ženy.Svůj postoj a důvody vysvětluji ve videu. Nedá se to odbýt pár větami, proto to sem dávám celé. ... Zobrazit víceZobrazit méně