KDO JSEM

Celý život žiji v Kladně, kde se svou milovanou ženou Helenou vychováváme dva kluky Františka (12) a Matyáše (9).

Jsou pro mě tím nejdůležitějším na světě.

Ekonomické vzdělání jsem získal na České zemědělské univerzitě, a než jsem se v roce 2017 stal poslancem, tak jsem působil jako soukromý konzultant, ředitel SBF Kladno, náměstek kladenského primátora a náměstek ministra životního prostředí. Mluvím anglicky a italsky. Miluji Hvězdné války a fantasy, historii, Itálii a vše s ní spojené a práci na naší zahradě. Nejkrásnější pohled na svět je z cyklistického sedla na výletě s rodinou a nejvíc si vyčistím hlavu v lesích okolo Kladna při běhání.

Chci, abychom mohli svobodně dýchat a normálně žít. Pokud to vidíte stejně, přijďte nás podpořit u voleb a dejte nám svůj hlas.

Vojtěch Munzar s rodinou

KDO JSEM

Celý život žiji v Kladně, kde se svou milovanou ženou Helenou vychováváme dva kluky Františka (12) a Matyáše (9).

Jsou pro mě tím nejdůležitějším na světě.

Ekonomické vzdělání jsem získal na České zemědělské univerzitě, a než jsem se v roce 2017 stal poslancem, tak jsem působil jako soukromý konzultant, ředitel SBF Kladno, náměstek kladenského primátora a náměstek ministra životního prostředí. Mluvím anglicky a italsky. Miluji Hvězdné války a fantasy, historii, Itálii a vše s ní spojené a práci na naší zahradě. Nejkrásnější pohled na svět je z cyklistického sedla na výletě s rodinou a nejvíc si vyčistím hlavu v lesích okolo Kladna při běhání.

Chci, abychom mohli svobodně dýchat a normálně žít. Pokud to vidíte stejně, přijďte nás podpořit u voleb a dejte nám svůj hlas.

Vojtěch Munzar s rodinou

CO PROSAZUJI

Chci zemi, ve které lidé vlastní své domovy

Vždy jsem hájil a budu i nadále hájit to, aby vlastní bydlení bylo dostupné pro co nejvíce lidí. Je potřeba reagovat na rostoucí ceny bytů.

Proto budu prosazovat:

Snížení DPH z prodeje nemovitosti z 15 % na 10 %.

Revizi stavebních předpisů a norem – snížení ceny výstavby.

Dostupnost hypoték pro mladé rodiny.

Doprava je motorem ekonomiky

Infrastruktura je základem pro silnou a zdravou ekonomiku a prosperitu. Příprava staveb nesmí být jen do šuplíku.

Proto budu prosazovat:

Dostavbu Pražského okruhu a dálnice D3, D4 a D6.

Zahájení modernizace železničního spojení Kladno – Praha s napojením na letiště z Kladna.

Vyvedení tranzitní dopravy mimo města podporou výstavby obchvatů, např. výstavbu obchvatu Kladna (propojení D6 a D7).

Rozvoj cyklostezek.

Aby podnikatelé jen nelapali po dechu

Dobrá ekonomika a životní úroveň se nezajistí regulacemi, vysokými daněmi, přerozdělováním a dotacemi pro vybrané. Z byrokracie ještě žádný stát nezbohatl.

Proto budu prosazovat:

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč.

Zjednodušení přihlášení k dobrovolnému plátcovství DPH.

Stát má být pro firmy a živnostníky partnerem, nikoliv drábem. Státní úřady mají upozorňovat na termíny, pomáhat odstraňovat chyby, a ne hned trestat.

Přehledné a nízké daně pro všechny.

Chci volně dýchat ve svobodné zemi

Svoboda buď je, nebo není. Demokracie, svoboda slova, ochrana soukromého vlastnictví, lidská práva – tyto hodnoty budu vždy hájit. Nemusím souhlasit s tím, co říkáte, ale budu vždy hájit vaše právo to říkat.

Proto budu prosazovat:

Ochranu svobody slova na sociálních sítích.

Ochranu vašeho soukromí.

Ochranu vašeho majetku. Stát nesmí lidi trestat za to, že se chtějí mít lépe.

Sebevědomou zahraniční politiku.

CO PROSAZUJI

Chci zemi, ve které lidé vlastní své domovy

Vždy jsem hájil a budu i nadále hájit to, aby vlastní bydlení bylo dostupné pro co nejvíce lidí. Je potřeba reagovat na rostoucí ceny bytů.

Proto budu prosazovat:

Snížení DPH z prodeje nemovitosti z 15 % na 10 %.

Revizi stavebních předpisů a norem – snížení ceny výstavby.

Dostupnost hypoték pro mladé rodiny.

Doprava je motorem ekonomiky

Infrastruktura je základem pro silnou a zdravou ekonomiku a prosperitu. Příprava staveb nesmí být jen do šuplíku.

Proto budu prosazovat:

Dostavbu Pražského okruhu a dálnice D3, D4 a D6.

Zahájení modernizace železničního spojení Kladno – Praha s napojením na letiště z Kladna.

Vyvedení tranzitní dopravy mimo města podporou výstavby obchvatů, např. výstavbu obchvatu Kladna (propojení D6 a D7).

Rozvoj cyklostezek.

Aby podnikatelé jen nelapali po dechu

Dobrá ekonomika a životní úroveň se nezajistí regulacemi, vysokými daněmi, přerozdělováním a dotacemi pro vybrané. Z byrokracie ještě žádný stát nezbohatl.

Proto budu prosazovat:

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 mil. Kč.

Zjednodušení přihlášení k dobrovolnému plátcovství DPH.

Stát má být pro firmy a živnostníky partnerem, nikoliv drábem. Státní úřady mají upozorňovat na termíny, pomáhat odstraňovat chyby, a ne hned trestat.

Přehledné a nízké daně pro všechny.

Chci volně dýchat ve svobodné zemi

Svoboda buď je, nebo není. Demokracie, svoboda slova, ochrana soukromého vlastnictví, lidská práva – tyto hodnoty budu vždy hájit. Nemusím souhlasit s tím, co říkáte, ale budu vždy hájit vaše právo to říkat.

Proto budu prosazovat:

Ochranu svobody slova na sociálních sítích.

Ochranu vašeho soukromí.

Ochranu vašeho majetku. Stát nesmí lidi trestat za to, že se chtějí mít lépe.

Sebevědomou zahraniční politiku.

CO SE MI POVEDLO PROSADIT A NA
ČEM JSEM SE PODÍLEL:

CO SE MI POVEDLO PROSADIT A NA
ČEM JSEM SE PODÍLEL:

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a zachování daňových odpočtů úroků z hypoték.
Mladé rodiny díky tomu ušetří statisíce při koupi bydlení.

Zvýšení daňového výdajového paušálu pro živnostníky na 2 mil. Kč.
Živnostníci ušetří a méně papírují.

Snížení DPH na teplo z 15 % na 10 %.
Zmírnil se růst ceny pro lidi využívající centrální vytápění.

Zachování přírodního rázu Berounky.
Na Berounce stát nebude utrácet vaše peníze za zbytečné studie. Berounka zůstane pro vodáky a turisty.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a zachování daňových odpočtů úroků z hypoték.
Mladé rodiny díky tomu ušetří statisíce při koupi bydlení.

Zvýšení daňového výdajového paušálu pro živnostníky na 2 mil. Kč.
Živnostníci ušetří a méně papírují.

Snížení DPH na teplo z 15 % na 10 %.
Zmírnil se růst ceny pro lidi využívající centrální vytápění.

Zachování přírodního rázu Berounky.
Na Berounce stát nebude utrácet vaše peníze za zbytečné studie. Berounka zůstane pro vodáky a turisty.

facebook

13 hodin

Vojtěch Munzar
Historické okénko28. září slavíme Den české státnosti. Státním svátkem je od roku 2000, předtím byl významným dnem.Připomínáme si tak sv. Václava, který byl 28. září 935 (někdy se uvádí 929, ale historici se přiklánějí spíše k 935) zavražděn svým bratrem Boleslavem a jeho družinou ve Staré Boleslavi. Sv. Václav se stal patronem českých zemí a symbolem české státnosti.Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena, svatá Ludmila. Podle tradičního podání se narodil kolem roku 907 ve Stochově u Kladna.Byl vychováván svou babičkou, sv. Ludmilou, vzdělával se na Budči latině a na Levém Hradci slovanskému písmu. Otec Vratislav I. zemřel 13. 2. 921, padl zřejmě při tažení proti Maďarům. Za Václava, kterému mohlo být přibližně 13-14 let, se ujala vlády jeho matka Drahomíra. V září toho roku byla zavražděna sv. Ludmila, která byla najatou rukou vraha uškrcena na Tetíně. Za vraždou zřejmě stála právě Drahomíra, která vládla jako poručnice cca do roku 924, či 925. Poté již vládl Václav sám.Ve vnitřní politice se snažil uchránit přemyslovské panství, které bylo ve středních Čechách, a povznést svůj rod. Zároveň po svém nástupu k moci pokračoval ve stopách svých předchůdců Bořivoje, Spytihněva a Vratislava, kteří nástup křesťanství na české půdě podporovali. Musel také čelit tlaku zbytků Východofranské říše. Roku 895 uznala „knížata Čechů“ lenní závislost na Východofranské říši. Primárně se čeští pánové orientovali na Bavorsko, ale hlavní postavou říše se stal saský vévoda Jindřich I. Ptáčník (otec prvního císaře Svaté říše římské Oty I.), který se stal v roce 919 východofranským králem. Ten si nejdříve podmanil polabské Slovany a v roce 929 vtrhl do Čech po boku Arnulfa Bavorského. Oblehli Prahu a Václav ve vyjednávání se podal a zavázal se platit tribut za mír ve výši 500 hřiven stříbra a 120 volů.Na druhou stranu získal osobní respekt Jindřicha I., který Václavovi věnoval svatou relikvii – paži sv. Víta. Pro uchování ostatků nechal Václav vystavět na Pražském hradě rotundu sv. Víta.Svým jednáním tak uchránil určitou nezávislost českých území a byl vyzdvižen nad ostatní česká knížata. To samozřejmě vyvolávalo nevraživost, která vedla až k jeho zavraždění.O jeho smrti praví První staroslověnská legenda:Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon, řekl: "Díky tobě, Pane, žes mi dal dočkat tohoto jitra." I vstal a šel na jitřní. Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se naň ohlédl a řekl: "Bratře, včeras nám dobře posloužil." K uchu Boleslava se naklonil ďábel a zkazil jeho srdce, že mu odpověděl: "Nyní ti chci lépe posloužit." Po těch slovech udeřil jej mečem po hlavě. Václav se obrátil k němu a řekl: "Co ti to popadlo, bratře?" A po těch slovech jej uchopil a srazil na zem. Tu přispěchal jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na ruce pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tira a Česta ubili jej v bráně chrámové. Hněvsa pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši se slovy: "V ruce tvé, Pane, poroučím ducha svého." Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás !(mapa: kralovskedilo.ktf.cuni.cz, foto: idnes.cz) ... Zobrazit víceZobrazit méně
Complimenti Giorgia Meloni Nel nome del Gruppo interparlamentare degli amici 🇨🇿-🇮🇹 mando le congratulazioni per la vincita nelle elezioni. Non vedo l'ora di promuovere intensamente i rapporti ceco-italiani. ... Zobrazit víceZobrazit méně
Historické okénkoPřed 810 lety, 26. září 1212 byla vydána Zlatá bula sicilská, kterou český panovník Přemysl Otakar I. obdržel královský titul a k němu dědičná práva .Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů české historie, který zvýšil prestiž a postavení českého panovníka. Navíc Českému království dával zvláštní status v rámci Svaté říše římské a změnil ji v téměř nezávislou oblast, do jejíž správy mohli císaři zasahovat pouze formálně.Bula určila zhruba následující:- čeští králové mají držet dědičné království a udělovat investituru českým biskupům;- pražské a moravské biskupství bude nedílnou součástí českého království;- český král má hodnost říšského arcičíšníka a kurfiřta;-český král má právo volit římského krále a císaře;- český král měl výjimky z povinností k římské říši. Měl se zúčastnit pouze některých sněmů.Na druhou stranu byl český král povinen na doprovod římského císaře ke korunovaci do Říma vypravit 300 jezdců, nebo zaplatit 300 hřiven stříbra. Ovšem není známo, že by to nějaký český král učinil.Bula je jeden ze tří dokumentů, které vydal římský císař Fridrich II. Štaufský za pomoc, kterou mu poskytl Přemysl Otakar I.Celý příběh je tedy trochu složitější. Zlatá bula jen potvrdila předchozí rozhodnutí Filipa Štaufského z roku 1198, to se ale nedochovalo, případně Oty IV. Brunšvického z rodu Welfů z roku 1203. Tyto soupeřící rody Přemysl Otakar střídavě podporoval. Výsledkem byl ovšem dědičný královský titul a České království. Navíc 1212 se lépe pamatuje.(foto: idnes.cz) ... Zobrazit víceZobrazit méně